אתר בית ספר "יד יצחק" - מי אנחנו
נווט למעלה
​​​​​

השנה בית ספרינו הופך להיות "בית- ספר ירוק"!

לפני כשלוש שנים הוקמה כיתה פתוחה בחצר בית הספר. בית העץ נבנה במסגרת פרויקט קק"ל.  מדובר בתוכנית לימודית שמטרתה לשמור על הסביבה ולטפח את הערכים האקולוגיים שלנו.


הכיתה הפתוחה- לא נבנתה רק ליופי, בנו אותה כי קק"ל וגם בית ספרינו מאמינים שאנחנו מסוגלים לגלות מנהיגות ולפעול למען הסביבה שלנו (למען בית הספר שלנו, למען השכונה שלנו)!


בתחילת השנה נבחרו נציגי כיתות ה'-ו' לכהן כנציגי המועצה הירוקה. מדובר בקבוצת תלמידים שלקחה על עצמה להוביל, להנהיג ולקדם את המודעות לאיכות הסביבה ולקדם את הנושא השנתי "התיעלות אנרגטית ".


בשלושת השנים  האחרונות  בית ספרינו הפך לירוק יותר!  זאת לא סתם סיסמה! נשקיע בצמחייה שבחצר, נשקיע בערכי לימוד לשמירה על איכות הסביבה שמעודדים מחזור, נדאג שכל אחד ואחד מאתנו יוביל שינוי.​


20151118_144947.jpg

נציגי המועצה הירוקה:


מכיתה ה'3 - ליאם ויובל .

מכיתה ה'2 - טיגיסט יונתן ונועם.

מכיתה ה'1 - חן עדן ליאן ויהב .

מכיתה ו'1-נועה והדר 

מכיתה ו'2-ורה וליאל כינרת .