אורח חיים בריא ופעיל - אתרי למידה
 

 

  

   

למידה מקוונת באמצעות קטעי מידע,
פעילויות, סרטונים, משחקים וחידון :

   

    ·   לוקחים אחריות - השמירה על השטחים הפתוחים בישראל
·         לא בחצר האחורית שלי
·         מפה ירוקה
   

אתר מטח:  http://ofek.staging.cet.ac.il/units/he/geography/unit31/index.aspx

   *  בניית בית מלון – ירוק וכלכלי

   *  אתר "על הגובה" - ממשל זמין לילדים:  http://kids.gov.il/

 * בו"ם - בריאים ומאושרים: http://kids.gov.il/health/

 * שומרים על הסביבה:   http://kids.gov.il/sababa/