שפה - מהו משפט מכליל
נווט למעלה

​​משפט מכליל:(משפט מפתח/רעיון מרכזי) הוא משפט כללי המוסר מה בעיקר כתוב בקטע על הנושא.


משפטים תומכים:לפרטים המופיעים במשפטים אחרים בקטע, אשר מתארים, מסבירים או מפרטים את משפט המפתח,

אנו קוראים משפטים תומכים​.


 

עבודה נעימה

דבורה