בית ספר שפרינצק - takanon
נווט למעלה

תקנון ביה"ס

נכבד איש את רעהו מורים, תלמידים עובדים והורים.

 נגשר על חילוקי דעות בדרכי נועם.

קיום התקנון הוא בידנו ולמעננו. כולנו אחראים למילוי התקנון על כל סעיפיו.

חשוב שכל אחד ידע להבליג ולשקול את תגובתו גם בעת משבר. רק אם נקפיד על

כל אלה, נצליח להבטיח סביבה מוגנת וחיים של איכות בביה"ס.

התנהגויות
טווח התגובות

·     יש לכבד את כל באי בית הספר. שומרים על תרבות דיבור מכבדת ומנומסת.

·    נשמעים להוראות והנחיות של בעלי תפקידים וצוות ביה"ס .

·    פגיעה פיסית אסורה בהחלט !

·    אין להשתמש בכל סוג של אלימות: דחיפות, מכות, צביטות, העלבות, קללות ופגיעות בכל דרך !

התייחסות מידית לפוגע ולנפגע – תוך הבהרת תוצאות המעשה והכוונה.

תגובה ראשונה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה:

שיחה עם התלמיד – אזהרה, ידוע הורים ותיעוד בתיק האישי.

תגובה ראשונה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה:

שיחת ברור עם מנהלת ביה"ס, המחנכת, הורי התלמיד ותיעוד בתיק האישי.

תגובה ראשונה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית:

השעיה מביה"ס.

אלימות חריגה בחו​מרתה תדווח למשרד החינוך.​


שימוש בטלפונים ניידים בביה"ס אסורה בהחלט.

      פניית התלמיד להוריו במהלך יום הלימודים תעשה אך ורק בידיעת הצוות החינוכי ובאמצעות מזכירות ביה"ס.

אין להביא לביה"ס ציוד יקר ערך.​


טלפון נייד שימצא  יילקח ויוחזר לתלמיד רק במעמד ההורים.

  במקרה של אובדן, גנבה או נזק האחריות על התלמיד 
  בלבד.​

הופעה

יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה, ראויה ומכבדת.

מה זה אומר?

החולצה תכסה את קו המכנסיים, תספורת הולמת,

שיער אסוף .

כפכ​פים, שיער צבוע ונזם- אסורים !  

תלמיד שיופיע בלבוש שאינו הולם
1.      החלפת חולצה מארון ביה"ס. 
       במידה והתלמיד יסרב יורחק התלמיד  
        מהכיתה לכיתה חלופית.  
2.      ידוע ההורים ותיעוד בתיק אישי. 
3.      במקרים חוזרים  תכתב הערה בתעודה.

עמידה בלוח זמנים 

1. יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס     

       לשיעורים עם תום ההפסקה.

 

 

 


2. יציאה משיעור או מפעילות  באישור המורה בלבד

  

תלמיד יוכל לצאת משטח ביה"ס בליווי מבוגר בלבד.

תלמיד שנעדר מביה"ס חייב להמציא אשור מתאים.​


  

1. תלמיד מאחר ירשם במזכירות ביה"ס.

2. לאחר שלושה רישומים – ישלח מכתב להורים .

3. הרחקה מהכיתה לכיתה אחרת וזימון הורים.

4. גיבוש תכנית עם התלמיד וההורים  למניעת

   איחורים.

 

    1. הזמנת הורי התלמיד לשיחה עם מחנכת הכיתה והמנהלת להבהרת תוצאות המעשה.

    2. פעילות יזומה של התלמיד להסברה בנושא בטחון   ובטיחות.

    3.  השעיה

דיווח לקצין ביקור סדיר  (היעדרות תכופה).​

סביבה לימודית

יש לשמור על הרכוש ביה"ס.

 

יש לשמור על ניקיון הסביבה הבית ספרית

פגיעה ברכוש

1.   ההורים יוזמנו להצגת הנזק ויחויבו לשאת
      בתשלום הנזק .

שמירה על ניקיון

1.    תלמיד יחויב לבצע משימה לטובת ניקיון
       ביה"ס.
2.    כיתה שלא תקיים את תורנות החצר
       תחויב ביום תורנות נוסף

הפסקה – נועדה להפוגה ומשחק

נתקלתם בבעיה פנו למורה התורנית

· יש לאכול אך ורק בכיתה.

· הקפדה על ארוחות בריאות ומזינות ללא חטיפים  

  וממתקים מזיקים

· המשחקים במגרש ע"פ לוח משחקים.

    · אין להביא כדור לביה"ס.​

 
1.      תלמיד שיאכל בחצר יוחזר לכיתה עד תום
         הפסקה.
2.      כיתה שתשחק במגרש שלא ע"פ לוח משחקים
         תשלל ממנה יום משחק לטובת הכיתה הנפגעת.
3.      תלמיד שישחק בכדור בלובי הכדור יוחרם.

כללי התנהגות בזמן שיעור

* יש לקבל את פני המורה בקימה.
* יש להיות מוכן לכל שיעור בזמן: ציוד על השולחן,
  ישיבה במקום.
* אין להסתובב במהלך השיעור.
* יש להשתתף בשיח הכיתתי ברשות המורה ובאופן
   מכבד.

 

 

·        שיחת בירור עם התלמיד.
·        מכתב ידוע להורים ותיעוד בתיק אישי.
·        שיחת ברור תלמיד, מחנכת וההורים.

 

מילוי משימות -בית וכיתה
·        יש למלא את המטלות הניתנות בשיעור ובבית.
 
·        אחריות השלמת החומר בעת היעדרות חלה על
       התלמיד.
תלמיד שלא ימלא אחר המשימות:
 1. יישאר בהפסקה להשלמה.
 2. ישלח מכתב ידוע להורים במידה
     והתופעה תחזור על עצמה.
 3 .הורדה של הציון הממוצע.
 
·  בכל כיתה – מערך תמיכה בילדים חולים.

 

 לחץ וחתום על הסכמה לתקנון