home-page
נווט למעלה
מצעד.png
פיגמות תמונהה.png 

 
​​
תריץ אחורה.jpg

חדשות מהעבר.png

 

 
 
 
 

​                       ​ ​​​


 

jump2018_banner.jpg
 
 
class.png 
נאמני מחשב.png 


  
תודה להורים

תודה רבה לכל ההורים שנרתמו והתגייסו לעזור לנו להכין בכל יום כריכים לילדים שמגיעים בלי.

בביה"ס שפרינצק לא יהיו ילדים שאין להם אוכל.​

*****