home-page
נווט למעלה
גלים לחופש.jpg

 
 
 
כפתור.png 
 
 

 אחדות וייחודיות

 
שאלון אמירים - הפרעות בכיתה
 ​
thumbnail_pastedImage.png
 


 
לחתימה על האמנה לחצו על התמונה:חותמים על אמנת "עולם בטוח"
_____________________________________________

מצעד.png
פיגמות תמונהה.png 

 
​​
תריץ אחורה.jpg

חדשות מהעבר.png

 

 
 
 
 

​                       ​ ​​​


 

jump2018_banner.jpg
 
 
class.png 
נאמני מחשב.png 


 

 

 

 
בית ספר של הקיץ
הורים לתלמידי כיתות א'-ג' מוזמנים לרשום את הילדים לביה"ס של קיץ דרך הטפסים שהילדים קיבלו.
*****