home-page
נווט למעלה
טבת.png
 
מצעד.png
פיגמות תמונהה.png 

 
​​
תריץ אחורה.jpg

חדשות מהעבר.png

 

 
 
 
 

​                       ​ ​​​


 

jump2018_banner.jpg
 
 
class.png 
נאמני מחשב.png 


 

 
חוזרים לשגרה לאחר חופשה....
מבחני הנהלה בשפה יתקיימו במהלך השבוע 16-21/12 במתמטיקה במהלך השבוע 23-28/12 פירוט מדוייק של התאריכים לכל כיתה מפורסמים באתרי הכיתות. בהצלחה לכל התלמידים
*****