אתר עיתון מתוקשב - בית הספר רשבי - our-world


​​​העולם שלנו
עולם.JPG 
 
 
 
 חדשות הטבע:
 
 
 
נמצאה סלמנדרה בעלת !!!2 ראשים בישראל
 
בדרך לאילת התפוצץ צינור נפט וגרם למלא נזק באזור היו שמורות טבע שבהם נוצר גם מלא נזק עקב דליפת הנפט נקווה שיצליחו להציל את האזור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 מצגות על נושא העולם שלנו:

בעלי חיים -מצגת.pptxבעלי חיים -מצגת.pptx

 

חברים יקרים ביום שישי 20.3.2015  היה ליקוי חמה חלקי בישראל במדינות אחרות היה ליקוי מלא אך בישראל היה חלקי