דפים - תקנון בי'''ס- תשע"ב
נווט למעלה
  תקנון לתלמידי ביה"ס היסודי ממלכתי דתי רשב"י ,עפ"י התקנון המחוזי

 התקנון כתוב בלשון זכר אולם הוא מכוון לשני המינים - תקנון לשנת תשע"ה

כללי התנהגות

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית

1.התנהגות הולמת

- יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה ובהופעה הולמת ללא : גב ובטן חשופים, שיער פזור ו/או צבוע , ללא נזם .

בנים-מסופרים כראוי, בגובה אחיד. אין לשים ג'ל בשיער. אין לבוא עם עגילים.

בנות- אין לשים ג'ל בשיער. להגיע בבקשה עם שיער אסוף.זוג עגילים אחד צמוד לאוזן בלבד.הקפדה על  תלבושת אחידה:

בנים- חולצות טריקו, חצי שרוול עם סמל ביה"ס, בכל מיני צבעים, אחת לבנה חובה. מיועדת לראשי חודשים, טקסים, ימי זכרון וטיולים. מכנסיים ארוכים או ברמודה.כיפה חובה כל יום וציצית.

בנות- חולצות טריקו חצי שרוול, עם סמל ביה"ס, ללא מחשוף,בכל מיני צבעים, אחת לבנה חובה. חצאית עד הברך גם בחורף מעל מכנסיים לכיתות ב'-ו'. לא מגיעים עם לק בציפורניים..

בנים ובנות- נעל סגורה או סנדלים.תלמיד/תלמידה שלא יגיעו בהופעה הולמת, לא יורשו להכנס לכיתה.

* אין הבאת ממתקים ושתיה מתוקה לביה"ס.יש להביא בקבוק מים לביה"ס.

* לטקסים/מסיבות שנערכים מחוץ לביה"ס יש להגיע בהופעה ההולמת את מדיניות ביה"ס.

1.שיחת בירור *

2.יידוע ההורים *

3.תיעוד התהליך*

1.שיחת בירור ע"י מחנכת ו/או סגנית.

2.הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה .

3.תיעוד

1. הזמנת ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה.

2. חזרה באי הופעה הולמת יאסף התלמיד ע"י ההורים וילקח לביתו.

3.תיעוד  התהליך

*במידת הצורך תגובש תוכנית התערבות בית ספרית

2.עמידה בזמנים

- יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

-יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים – ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור.

-יציאה/שחרור בליווי מבוגר בלבד.

-אין להחסיר ימי לימודים,על התלמיד להשלים את החומר. 

1.רישום האיחור

2. שיחת ברור

3. יידוע ההורים

4. תיעוד התהליך

1. רישום האיחור

2. שיחת בירור

3. במקרה של איחורים חוזרים, יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והעדרויות מהשיעורים .

4. תיעוד התהליך

1. רישום האיחור

2.שיחת בירור ואזהרה עם מחנכת הכיתה.

3. במידה שהאיחורים וההיעדרויות מהשיעורים נמשכים, יש לערב גורמים נוספים בביה"ס : מנהלת, יועצת, ובמידת הצורך – קצינת ביקור סדרי .

4. תיעוד התהליך

3. סמכות המורה

- יש להתנהג באופן נאות על פי הכללים הנהוגים בכיתה .

-יש להתנהג בהתאם להוראות המורה – כולל מורה ממלא/ת מקום

-אין להביא פלאפון לביה"ס.(מי שיביא יוחרם).

- יש להקפיד על הכנת ש"ב מידי יום בכל המקצועות.

1.שיחת בירור עם התלמיד וידוע ההורים

2.התנצלות ועשייה מתקנת

3. תיעוד התהליך

*במקרים חמורים אין להמתין עד לעבירה שלישית אלא לפעול באופן התואם את חומרת המעשה

- החרמת הטלפון והחזרתולתלמיד בסוף  יום הלימודים. אחריות על שלמותו של הפלאפון מוטלת על ההורים והתלמידים בלבד.

1. שיחה עם התלמיד

2. יידוע ההורים במיידי ושליחת מכתב רשמי .

3. הוצאת התלמיד מהשיעור והשלמת החומר ע"י התלמיד

4. תעוד התהליך

- החרמת הטלפון והחזרתו להורים בלבד בסוף  יום הלימודים.אחריות עלשלמתו של הפלאפון מוטלת על ההורים והתלמיד בלבד.

1.השהיית התלמיד מיידית ליום לימודים

2. הזמנת ההורים לשיחה לאחר השעייה ע"י המחנכת ו/או הסגנית..

3. בניית תכנית אישית לתלמיד

4.תיעוד התהליך

 *בזמן השעייה בבית – יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת

*באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי .

 החרמת הטלפון והחזרתו להורים בלבד בסוף  יום הלימודים.אחריות עלשלמתו של הפלאפון מוטלת על ההורים והתלמיד בלבד.

4. אלימות פיזית

-פגיעה פיזית אסורה בהחלט

-אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא: דחיפות, מכות, צביטות וכיו"ב

אלימות חמורה

-שימוש בכלי מסוכן, זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט וכיו"ב .

 

* כל התנהגות שגורמת לפגיעה עצמית או בזולת

1.המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה

2.שיחת בירור

3.יידוע מידי של ההורים בע"פ ובמכתב

4. פעולה מתקנת – התנצלות , עשייה למען האחר .

5. תיעוד

 

* במקרים חמורים אין להמתין עד לעבירה שלישית אלא לפעול באופן התואם את חומרת המעשה

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.

2.שיחת בירור ותיעוד הארוע

3.יידוע ההורים באופן מיידי והזמנתם לשיחה

4.פעולה מתקנת – התנצלות עשייה למען האחר .

5. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע, לרבות הרחקה .

6. גיבוש תכנית אישית לתלמיד

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה

2.שיחת בירור ותיעוד הארוע

3.השעיית התלמיד מביה"ס באופן מיידי

4. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה בנוכחות הסגנית .

5.במקרים חוזרים של אלימות פיזית יורחק התלמיד מביה"ס ל 1-3 ימים ע"פ שיקול ביה"ס

6. פעולה מתקנת- התנצלות , עשייה למען האחר

7. יישקל שיתוף גורמים נוספים בטיפול.

8.גיבוש תכנית אישית לתלמיד

בזמן השעיה בבית יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת

* באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי .

5. אלימות מילולית

פגיעה מילולית אסורה בהחלט : קללות , הצקה , לעג וכיו"ב

 

אלימות חמורה

השפלה, גנאי, איום, סחיטה, חרם, פגיעת תלמיד במורה וכיו"ב

1.המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה

2.שיחת בירור

3.יידוע מידי של ההורים בע"פ ובמכתב רשמי .

4. התנצלות ועשייה מתקנת של הפוגע

5. תיעוד

*במקרים חמורים במיוחד , אין להמתין עד לעבירה

 ה – 3 , אלא לפעול באופן התואם את חומרת המעשה

1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה

2.שיחת בירור

3. יידוע מידי של ההורים בע"פ ובכתב .

4. הזמנת ההורים לשיחה .

5. התנצלות ועשייה מתקנת של הפוגע .

6. תיעוד

1. במקרים חוזרים של אלימות מילולית יינקטו כל הצעדים שלעיל והתלמיד יורחק מביה"ס ל 1-3 ימים על פי שיקול צוות ביה"ס .

2. גיבוש תכנית אישית לתלמיד .

3. תיעוד

6. התנהגות בתחנות ובהסעה

-יש להשמע להוראות המבוגרים בעת הנסיעה

-יש להעלות לאוטובוס מבלי לדחוף ולהדחף (מהגיל הצעיר ומעלה

א, ב, ג...)

-יש לשבת במקום ולא לזרוק חפצים או להוציא  יד /ראש מהחלון

1. הפסקה מידית של ההתנהגות האסורה

2. יידוע המחנכת ע"י רכזת ההסעות

3. יידוע ההורים ע"י המחנכת

 

 

* במקרים חמורים במיוחד, ההרחקה מההסעה תעשה במידית לעד 3 ימים

1. הפסקה מידית של ההתנהגות האסורה

2. הרחקה מההסעה ממחרת ליום אחד

3. יידוע המחנכת ורכזת החינוך בקיבוצים ע"י רכזת ההסעות

 

4. יידוע ההורים על ידי המחנכת

5. תעוד

1. הפסקה מידית של ההתנהגות האסורה

2. הרחקה מההסעה ממחרת האירוע לשלושה ימים .

3. אחריות וחובת ההורים להביא את הילד לבית הספר

4. תיעוד

 

* במקרים של חזרה על התופעה יוזמנו ההורים לשיחת בירור בבית הספר בנוכחות רכזת ההסעות , מחנכת ותלמיד

7. שימוש בטלפונים ניידים

1. שיחת ברור

2. יידוע ההורים

3. תעוד

1. שיחת ברור

2. הזמנת ההורים לשיחה

3. תיעוד

1.במקרים חוזרים של שימוש בפלאפון, ביה"ס ישקול ענישה מתאימה כולל השעייה מביה"ס

2. תיעוד

* ביה"ס אינו אחראי לנזק שיגרם למכשיר הפלאפון, האחריות על המכשיר הינה על התלמיד והוריו

* במקרים של מחלה או בעיה, הפניה להורים תיעשה אך ורק דרך מזכירות ביה"ס .

8. פגיעה ברכוש

אין לפגוע ו/או להשחית רכוש ציבורי ופרטי

  1. שיחת בירור
  2. יידוע ההורים
  3. תשלום עבור הנזק או תיקונו
  4. במקרים חוזרים תופעל תוכנית שירות / תרומה לביה"ס (למידה מעשית)
  5. תיעוד

9. התנהגות כללית בטיול (יום ולינה)

יש להשמע להוראות המבוגרים המלווים ולכבד את כללי מקום הביקור

1.שיחת ברור עם התלמיד והפסקה מידית של ההתנהגות האסורה ,

2. יידוע ההורים בכתב /בע"פ

3. תלמיד שאינו נשמע למבוגרים ואינו מתנהג על פי כללי הטיול, הוריו יחוייבו ללוותו בטיול הבא

4. תעוד הארוע

במקרים חמורים במיוחד :

* יש ליידע טלפונית ומידית את ההורים לצורך הפסקת הפעילות האסורה

* התלמיד יאסף ע"י הוריו וילקח לביתו

10.הכנת שיעורי בית

יש להכין את שעורי הבית הניתנים במסגרת יום הלימודים ולהגשים בזמן 

1.שיחת ברור עם

התלמיד

2.תעוד

1. יידוע ההורים במכתב

2. תעוד

1. הזמנת ההורים לשיחה

2. תעוד

ילדים המרבים להגיע ללא שיעורי בית :

א.      יש להכין הסכם תוכנית אישית בכיוון של מטרה שאפתנית, עם מעקב ובדיקה של ההסכם לאורך זמן . חשוב להקפיד על חיזוקים חיוביים להגברת המוטיבציה .

ב.      יש לזמן את ההורים והילד לשיחה על מנת לבדוק ולהבין מהם גורמי הקושי (מחנכת, מורה מקצועי) ולבנות יחד איתם תוכנית אישית להכנת שעורי בית (כגוןן : דף "ארגון זמן" בכיתה ובבית , לקבוע סדר יום ושעה להכנת השיעורים)