hazun1
נווט למעלה
שונה לאחרונה ב- 22/10/2013 10:27 על-ידי אילנה שאינסקי
חזון בית חינוך רשב"י
"השאיפה למצוינות היא מידת הרצון, 
הגשמת המצוינות היא מידת ההשקעה.
השמים הם הגבול. והדרך, דרך ארץ" (מתוך מצויינות)
 
תפיסה חינוכית
בית משפחת רשב"י, הוא בית חינוך השואף להיות מוביל בערכיו ובהישגיו.
אחד היעדים החשובים ביותר  הוא  העמקת החינוך  הערכי מיטבי - חברתי  לשם טיפוח תבונה רגשית , תבונה שכלית ותבונה חברתית שיסייעו לתלמיד  בבגרותו. זאת ע"י הענקת סביבה מקבלת, תומכת והקניית ערכים דתיים ולאומיים. מטרתנו להביא את התלמיד לאהוב ללמוד ולציידו בכלים שיאפשרו לו השתלבות מיטבית בחברה, זאת ע"י יצירת סקרנות , אכפתיות , חשיפה לתחומי ידע נרחבים ועולמות תוכן מגוונים.
בית חינוך רשב"י, פועל להתאמת הלמידה למציאות המשתנה ולהכשרת התלמידים לעידן הטכנולוגי ע"י הקניית מיומנויות המותאמות למאה ה-21 .
בכוונתנו להוביל לקיומה של פדגוגיה עדכנית  תוך הטמעה של טכנולוגיית המידע, הרחבת הידע של  תלמידינו, שימוש בסביבה המתוקשבת, שיפור איכות סביבות ההוראה , שיפור הקשב והעניין של התלמידים. כיתות הלימוד, חצר בית הספר והפעילויות הערכיות, הלימודיות והחברתיות הנן מסגרות המספקות הזדמנות להפנמת ערכים כשיתוף ,עזרה הדדית , קבלת השונה וסובלנות המוצאים את ביטויים בחיי היומיום.
 
שילוב אמנויות במלאכת החינוך
"מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות,  אי אפשר לו להיסגר בתלמודו השטחי לבד.
כי שלהבת ה
נשמה עולה היא מאליה ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה."  (הרב קוק)
מחקרים מראים כי :
1. חשוב לחשוף בפני התלמידים בשנים הרכות שלהם  תחומים  רבים של אמנויות כגון:   אמנות פלסטית, נגינה אמנות הבמה, שירה, תאטרון מחול ועוד
2. האמנות היא כלי ביטוי נוסף לתלמידים שעדין לא מיומנים בכתיבה או בשיחה.
3. התלמידים מגלים את כישוריהם ומתקדמים בשאר התחומים מתוך תחושת מסוגלות והצלחה.
4. התלמידים מפתחים את מיומנות הבחירה. זו מיומנות לא פשוטה אך מלווה אותנו  בכל רגע בחיינו. ומאפשרת לנו ללכת בדרך המתאימה לנו בשמחה.
5. האמנות מרגיעה ומפחיתה אלימות.
 
יעדי בית חינוך רשב"י לשנת התשע"ד
כל קונצרט גדול מתחיל בתו אחד
אקלים בית ספרי מיטבי הוא הבסיס למצויינות ילדינו!
 
יעדי בית הספר- תמונה.png