מרחב פתוח - בראשית
כתובת: יפתח הגלעדי 11 קרית גת
טלפון : 08-6889689
פקס : 08-6600248
שעות קבלה:
ספר בראשית - סובלנות ושונות
 
  
במה עסקו קין והבל למחייתם?
 =  קין היה עובד אדמה והבל רועה צאן.
 
באיזה הקשר בתורה נאמר בפעם הראשונה הציווי של איסור רצח ?
=  לאחר יציאת נוח ומשפחתו מהתיבה (שׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ(
 
באיזה הקשר מסופר בספר בראשית על השפות השונות שיש בעולם?
= ה' "בלל" את שפתם של בני האדם, כתוצאה מכך הופסקה בניית מגדל בבל ובני האדם נפוצו לכל קצווי הארץ.
 
רועי לוט ורועי אברהם רבים ביניהם ולא מסתדרים, מהו הפתרון שמציע אברהם לבעיה ?
 = אברהם מציע ללוט להפריד את המחנות, הוא אומר ללוט לבחור בצד אחד ועל פי בחירת לוט - אברהם ומחנהו ילכו לצד השני.
 
מי היו האנשים הראשונים בתורה שמלו את בשר עורלתם?
=  אברהם וישמעאל.
 
עבד אברהם מחליט על סימן, שעל פיו יקבע מי מהנערות שיפגוש ליד הבאר תהיה הבחירה הנכונה לנישואין עם יצחק.
מהו הסימן
:
 הנערה שתענה לבקשתו "שתה וגם גמליך אשקה".
 
מי אמר למי ובאיזה הקשר "גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם וקברה מתי מלפני"?
=  אברהם לבני חת כשהוא מחפש מקום קבורה לשרה לאחר פטירתה.
 
מהם ההבדלים בתיאור שני האחים עשיו ויעקב?
=  עשיו - איש יודע ציד איש שדה, יעקב - איש תם יושב אהלים
 
מי היה אדמוני כולו כאדרת שיער ?
= עשיו
 
מי אמר למי ובאיזה הקשר: "הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק"?
=  יעקב לאמו רבקה, כשהיא שדלה אותו להתחזות לעשיו ולקבל את הברכה מאביו.
 
על מי נאמר "על חרבך תחיה"?
 = עשיו
 
מי מתלונן בפני מי: "זֶה-לִּי עֶשְרִים שָׁנָה בְּבֵיתֶךָ עֲבַדְתִּיךָ אַרְבַּע-עֶשְרֵה שָׁנָה בִּשְׁתֵּי בְנתֶיךָ וְשש שָׁנִים בְּצאנֶךָ וַתַּחֲלֵף אֶת-מַשׂכֻּרְתִּי עֲשרת מנִים"?
= יעקב ללבן
 
על אלו אחים מסופר שלמרות המריבות הגדולות שהיו להם בחייהם, כשאביהם נפטר הם "קברו אותו יחד"?
= יעקב ועשיו
 
מדוע אחי יוסף שנאו אותו?
= הם קינאו בו בשל האהבה המופגנת של אביו כלפיו.
 
 
כלל האחים מתכננים להרוג את יוסף. לשני אחים יש רעיון אחר. מי הם ומה רעיונם?
= ראובן הציע להשליך את יוסף לבור ולאחר מכן יהודה הציע למכור אותו לשיירת ישמעאלים
 
היכן מוזכרת בבראשית חגיגת יום הולדת? מי החוגג ומה קורה בחגיגה זו?
= פרעה חוגג, וביום השלישי לחגיגות הוא מחזיר את שר המשקים לעבודתו ומוציא להורג את שר האופים, כפי שיוסף פתר בחלומם.
 
"את חטאי אני מזכיר היום", מי אמר למי ובאיזה הקשר?
= שר המשקים לפרעה על כך שהוא לא הזכיר עד עתה את העובדה שיושב בכלא אדם על לא עוול בכפו – יוסף.
 
מי היתה אשתו של יוסף?
= אוסנת בת פוטי פרע, בתו של כהן מצרי
 
מה עשה יוסף כדי שהאומה המצרית והאזור כולו יתגברו על שנות הרעב הקשות?
= במהלך שבע שנות השפע הוא ניהל מחסני אגירה, שבתכולתם השתמשו לאחר מכן בשבע שנות הבצורת.
 
באיזה הקשר נאמר:
"אֲבָל אֲשֵׁמִים אֲנַחְנוּ עַל-אָחִינוּ, אֲשֶׁר רָאִינוּ צָרַת נַפְשׁוֹ בְּהִתְחַנְנוֹ אֵלֵינוּ, וְלֹא שָׁמָעְנוּ"?
= האחים אומרים זאת כשיוסף אומר להם שאחד מהם חייב להישאר בכלא עד שלא יחזרו עם הבן הקטן בנימין.
 
מי אמר ובאיזה הקשר: "אנוכי אערבנו מידי תבקשנו"?
= יהודה לאביו יעקב, כשהוא משכנע אותו להסכים שהאחים יחזרו למצרים עם בנימין האח הקטן, כפי שהורה להם יוסף.
 
"ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה", מי בכה ובאיזה הקשר?
= יוסף כשהוא מתוודע לאחיו.
 
כשיוסף מציג את משפחתו לפרעה ופרעה שואל אותם "מה מעשיכם" (במה אתם עוסקים למחייתכם), מה הם עונים?
= "רועי צאן עבדיך"
 
במה משביע יעקב את יוסף ולאחר מכן את כלל הבנים?
= יוסף משביע את יוסף שיקבור אותו בארץ כנען ולא במצרים, ולאחר מכן את הבנים שיקברו אותו במערת המכפלה.
 
 מי אומר ועל מי: "אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא גויים"?
 = יעקב אומר ליוסף על בנו הקטן אפרים לעומת הגדול מנשה.
  
"כִּי בְאַפָּם הָרְגוּ אִישׁ, וּבִרְצֹנָם עִקְּרוּ-שׁוֹר", על אלו מן הבנים יעקב אומר את הדברים הקשים אלו?
= יעקב אומר על שמעון ולוי, בברכת הבנים, בהקשר להרג נקמה שעשו בתושבי העיר שכם.
 
על מי מבני יעקב נאמר: "לחוף ימים ישכון"?
= זבולון
 
 
 דודי