משימת כתיבת סיפור משלכם בעקבות הסיפור "החלה העגולה"

קראו את הסיפור "החלה העגולה " בדפים שקיבלתם.
חשבו על הרעיון המרכזי בסיפור וכתבו סיפור משלכם לפי הנושא המרכזי שכתבתם.

הנחיות

1. פתחו קובץ וורד
2. הוסיפו כותרת לסיפור
3.חברו סיפור באורך 20 שורות לפחות
היעזרו בתרשים זרימה לסיפור
4. הוסיפו תמונה מתאימה
5. שלחו לי לעבודות שלנו.

בהצלחה מורן

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים