משימת כתיבה : מכתב התנצלות

עליכם לחשוב על אדם קרוב שפגעתם בו ולכתוב לו מכתב אישי המבטא את בקשת סליחתכם ואת הרגשות שאתם חשים .

הנחיות

1.פתחו קובץ וורד
חשבו על מעשה שאתם מצטערים עליו ובפני מי אתם רוצים להתנצל?1.כתבו מכתב התנצלות בעל 6 שורות לפחות
2.הוסיפו כותרת - למי אתם כותבים את המכתב
3. חשבו על משפט פתיחה
4.כתארו מה היה המקרה עליו אתם מצטערים , ומה אתם חשים בעקבותיו?
5. הביעו התנצלות
6.כתבו את שמכם- המוען בסוף המכתב
7. קשטו את המכתב כרצונכם
בברכה וגמר חתימה טובה
מורן

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך Word

קישורים