הרחבת שברים

הנחיותאת המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך Word

קישורים