בניית מצגת

שברים שווים לחצי, לשלם, גדולים מחצי וקטנים מחצי.

הנחיות

בנו מצגת ובה יש 4 שקופיות.
שקופית 1:
ייצוגים של שברים ששווים לשלם! ע"י עיגול, ריבוע או מלבן..

שקופית2:
ייצוגים של שברים ששווים לחצי!

שקופית 3:
ייצוגים של שברים שגדולים מחצי.

שקופית 4:
ייצוגים של שברים שקטנים החצי.


את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים