בית ספר רמבם - takanon
נווט למעלה
 
"תקנון התלמוד תורה"
אווירה בת"ת:
v    בת"ת תתקיים אווירה של הקשבה ודיאלוג מתמיד בין המורים והתלמידים, המורים יהוו דוגמא לתלמידיהם ויהיו פנויים לצרכי התלמידים. אווירה טובה ויחס נאות יהיו בין כל באי הת"ת.
v    האווירה הרוחנית הנתבעת באופן טבעי בת"ת תבוא לידי ביטוי גם בפעילויות הנלוות ללימוד התורה המעשי, וכל הפעילויות הנערכות במסגרת הת"ת ומטעמו, יתקיימו בהפרדה מוחלטת בין הבנים והבנות. כמו כן מסיבות כיתתיות וכל הפעילות של הבנות יהיו בשיתוף אימהות וסבתות בלבד, [ללא גברים].
v    במקרים של התנהגות שאינה ראויה תתקיים שיחה עם מחנך הכיתה לברור העניין, במידה והמקרים יחזרו על עצמם יוזמנו הורי התלמיד לביה"ס לשיתוף פעולה בנושא. במידה והדבר יחזור, יוכל ביה"ס להשעות  את התלמיד משיקולים חינוכיים.
v    בת"ת לא נאפשר אלימות בכל צורה שהיא, במקרי אלימות  יקבל התלמיד מכתב התראה בצבע ורוד במידה והמקרה יחזור התלמיד  יורחק מביה"ס ע"פ הנוהל  בחוזר מנכ"ל .
 
והצנע לכת עם אלקיך.
v      תלמידנו יקפידו על הופעתם ולבושם.
בנים- כיפה, ציצית, חולצת תלבושת, מכנסיים באורך ראוי, תספורת אחידה ללא מדרגות ,פסים וגילוח הפיאות .
בנות- חולצת תלבושת שרוול 4\3 ,חצאית שתכסה את הברך, ולא חצאיות מכנס. ( במידה והתלמידה לובשת טייץ או מכנס על החצאית לכסות את המכנס או הטייץ) , שיער אסוף.
אין לבוא בכפכפים.
זמנים ונהלים:
 v    בכדי לשמור על מסגרת לימודים נאותה יום הלימודים יתחיל בשעה 8:00 בדיוק.
v    תלמיד המאחר לביה"ס יביא אישור הורים על סיבת האיחור.
v    בסוף יום הלימודים על ההורים לידע את התלמיד כיצד הוא מגיע לביתו. (כיתות א'-ג')
v    תלמיד הזקוק להשתחרר לפני סיום הלימודים , יביא אישור הורים ועדכון כיצד הוא מגיע לביתו.
( תלמידי כיתות א'-ג' חייבים ליווי ביציאה מביה"ס.)
v    תלמיד שלא ירגיש טוב במהלך יום הלימודים, ביה"ס יעדכן את הוריו ועליהם לדאוג להגיע לביה"ס לקחתו. (לא נשחרר במקרים אלו ללא ליווי מתאים).
v    אין להביא פלאפונים ומכשירים נוספים לביה"ס (אייפון, mp וכד') תלמיד הזקוק לדבר עם הוריו יעשה זאת ממזכירות ביה"ס. במקרים בהם יש צורך מיוחד לפלאפון יש לקבל אישור ממנהלת ביה"ס. ביה"ס לא יהיה אחראי למכשירים אלו
שמירה על ציוד ביה"ס:
v    יש לעטוף את ספרי הלימוד הניתנים בהשאלה וכן להחזירם בסוף השנה במצב תקין.
v    יש לשמור על ניקיון התלמוד תורה וסביבתו (שולחנות, כיסאות וכד') תלמיד שיגרום נזק לציוד בכוונה, הוריו ייקנסו בעלות הנזק.
v    הקשר עם ההורים הוא בסיס לעבודתנו החינוכית.  אנא מלאו את הנספח והחזירו עם בנכם לביה"ס.
 
 
 
שם התלמיד: ________________  חתימת הורה: ____________________