בית ספר רמבם - hazon
נווט למעלה
חזון התלמוד תורה, רמב"ם
מתוך אמונה וידיעה כי
 ..."יסוד האומה ביחש העתיד שלה, תלוי ביסוד החינוך", וש"החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמתת תכונתה". לקחנו על עצמנו, לעסוק בחינוכם של ילדי ישראל, מתוך המגמה אותה למדונו רבותינו הגדולים ותלמידיהם ממשיכי דרכם, ש"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר". מתוך הידיעה הברורה ש"כנסת ישראל נתייחדה מכל האומות להרים ברמה את הדגל... שהטוב והיושר של האדם היא התכלית היותר נשגבה שלו, ושהקריאה בשם ד' והשרשת ידיעה זו היא ההכשרה היותר בטוחה למגמה זו, עד שהמגמה וההכשר הנם דבר אחד ולא יתפרדו". יודעים אנו בבירור כי "... באהבת עמנו וארצנו, אנו חייבים להתחזק ביותר לייסד חנוך... כזה שנהיה בטוחים שהילד היהודי יהיה על ידו כשיגדל איש יהודי שלם, טוב לעצמו, גם טוב לעמו ונאמן לארצו באמונתו אמת. הכלל - טוב עם אלקים ועם אנשים".
 
מטרות התלמוד תורה:
התלמוד תורה ישאף  לפתח כל תלמיד מבחינה רוחנית, להרבות בליבו אהבת תורה, לקשרו לתורה, בשכל, ברגש ובשמחת חיים.
 
[א'].  למוד התורה שבכתב ושבע"פ יהוו את היסוד לחינוך הילד, בניית אישיותו, והליכותיו. לכן רוב שעות הלימוד יוקדשו ללימודים אלו.
 [ב']. הלימודים בתלמוד תורה יתנהלו בהפרדה מלאה בין בנים לבנות, בכל הכיתות. [הפרדה במבנה, בחצר ובפעילויות].
 [ג']. הת"ת יחנך את תלמידיו, למעורבות חברתית, ויחנך את תלמידיו לתרום כל אחד כפי יכולתו וכישוריו לתושבי העיר והמדינה.
 [ד']. אווירת הלימודים בת"ת תהיה נינוחה ורגועה ותאפשר דו שיח מתמיד בין צוות ביה"ס לתלמידים, ועל ידי כך יתגבר הרצון הפנימי של הילד ללמוד.
[ה']. הת"ת יתייחס לכל תלמיד כאדם אחראי וישדר אמון ביכולותיו ויביא למיצוי כישוריו הלימודיים תוך פיתוח יצירתיות מחשבתית וביטוי עצמי.