בית ספר רמבם - glisha
נווט למעלה

שבוע גלישה בטוחה - תוצרי נאמנות מחשב

בית הספר הרמב"ם

 

 

 

מצגת לכיתה א                מצגת לכיתה ב               מצגת לכיתה ג

   

מצגת לכיתה ד                מצגת לכיתה ה               מצגת לכיתה ו

 

 

 

 שבוע גלישה בטוחה - נאמנות מחשב מציגות

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.