בית ספר רמבם - dvar
נווט למעלה
 "וישכון באהלי שם"

​המציאות המתפתחת בימינו , הטכנולוגיות החדשות והאפשרויות שהן טומנות בחובן, פותחות בפנינו מרחב חדש, של עריכה תצוגה והמחשה . אפשרויות ויכולות המעניקות לנו כלים נאים.כלים שבאמצעותם ובתוכם אנו יוצקים את התוכן האמוני, את יראת ה ואהבתו, אותן אנו מנחילים לתלמידינו. 
כתב הרב קוק כי צריך לדבר עם הדור בשפה ובכלים אותם הוא מבין, כלים אילו הם הכלים המדברים אל ליבו לגדלו ולרוממו.לחזקו באמונה בה' באהבת העם והארץ. 
מובן מאיליו כי עד כמה שיהיו הכלים יפים, ועד כמה שיהיו מזמינים ומוגשים בצורה נעימה. כל זה אינו נחשב ללא הקדושה . כדברי הפסוק "והיה מחניך קדוש". בבית הספר רמב"ם מחנכים בדרך של תוספת אור וקדושה. מאידך מרחיקים את "הכיעור והדומה לו". בדרך זו אנו מקיימים ונהנים מיופיו של יפת באהלי שם , ממציאות מתפתחת ומתוקשבת . מציאות שמשתעבדת לקודש ומשרתת אותו. 

בברכה 
בן לולו דניאל 
מנהל