עבודת חזרה בתורה לקראת מבחן פרשת ויקרא.

שלום וברכה לתלמידות היקרות.
מקווה שאתן מבלות בחברת בני המשפחה ושוהות במקום בטוח ומוגן.
זכורנה שאתן מוכנות לימים אלה תודות לתרגול הרב שערכנו בביה"ס.
ומי שמוכן-מוגן!
פעלנה לפי הכללים ותהינה בטוחות.
מצרפת דפי תרגול וחזרה. אינכן חייבות לבצע את העבודה .
קחנה את הזמן והרגענה. מקווים לחזור במהרה לשגרה.

הנחיותאת המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים