home-page
נווט למעלה
 
 
 
ofek 1.png​​​​ofek 1.png"דומים ושונים" – פעילות לשנה החדשה

לחתימה על האמנה לחצו על התמונה:חותמים על אמנת "עולם בטוח"

תוצאת תמונה עבור עת הדעת

למעבר לעלון הבית ספרי (חנוכה) לחץ כאן


נושא: בריאות

שבוע הזהירות בדרכים וזהירות בדרכים עם המשפחה

 

 
 
 
 


 
כפתור אתר.jpg

תגובות לעיתון.jpg

 

 
שבוע גלישה בטוחה ונכונה
 גלישה נכונה.jpg
כפתור מצגות.jpg

 
 

 
כפתור פירלס.jpg

CIL_rashit.jpg
 

 

 

משמהות - כפתור לבתי ספר.jpg

lnet.gif
 

 משלנו

 

רוצה להתפלל מנחה ולא זוכר מתי שקיעה? שלח: זמן זריחה שקיעה רחובות

  • ממהר לתפילה ולא בטוח שתספיק לקרוא קריאת שמע בזמן? שלח: זמן קש בפתח תקוה
  • רוצה לקום לותיקין ולא יודע מתי? שלח: זמן ותיקין מחר
  • מאוחר בלילה ושכחת מה הדף היומי? שלח: זמנים בבלי
  • נשארת שבת ואתה לא יודע מתי להדליק נרות? שלח: זמני שבת ירושלים

בית הספר פועל רבות בכל הקשור בשמירה על הסביבה, וזאת בהובלה של המורה רותי גבאי - מורה למדעים. לפניכם מצגת המסכמת פעילויות שונות שנעשו בבית הספר.

פרשת שלח

בסד

לפרשת המרגלים בכך שלא לקחו מוסר מטעותה של מרים.
לאחר שראו את עוצמת העונש על לשון הרע, את החולי ואת
ההרחקה, בכל זאת לא לקחו מוסר, היינו שלא הבינו את
המסר. למרות ש"ראו"- לא הפנימו. טעותם א"כ הייתה שלא
התבוננו אלא רק ראו בראיה חיצונית . הקב"ה מדבר איתנו
ומחנך אותנו. מראה לנו את החיים ומצפה שנתבונן, שנפנים,
שנשתנה, שנתחבר, שניקח את המסר, ולא נהיה כרשעים
)רשע= רש עין...( אלו שראו ולא לקחו מוסר