האחר הוא אני - הברווזון המכוער - סרטון
נווט למעלה

שאלות לדיון

 

1. איך לדעתכם הרגיש הברווזון?

2. מדוע הוא הרגיש כך?

3. כיצד לדעתכם צריך לנהוג למישהו ששונה מאיתנו?

4. מה ניתן ללמוד מהסרט?

5. אחרי שהבנו את המסר של הסיפור, האם אתם מכירים מקרים דומים מהמציאות שלכם?