רב בית ספר - חנוכה
נווט למעלה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
 
חידון חנוכה.gif

 
 
אז מה יש לנו ב​חידון?
 
 
החידון הינו בנושא: הלכות חג החנוכה (ספר "שולחן ערוך- מקור חיים").
 
כל חידון כולל מס' שאלות מסוג רב ברירה (שאלות אמריקאיות) כאשר רק תשובה אחת היא הנכונה. בכל שבוע נפרסם באתר בית הספר באיזה שלב נמצא החידון ועד איזה תאריך ניתן להשיב לחידון. 
דגשים והנחיות למילוי החידון: 
 
1. לכל שאלה ישנה רק תשובה אחת נכונה. 
 
2. התשובה הנכונה היא לפי מה שכתוב במפורש בספר "שולחן ערוך- מקור חיים".
  
3. אין לענות על החידון יותר מפעם אחת, תלמיד שיענה יותר מפעם אחת -ייבדק רק החידון הראשון עליו ענה.
אנא שימו לב למלא את הח​ידון עד המועד הנקוב ולא אחריו, 
שאלון שיוגש באיחור לא יבדק!
 
 
בהצלחה ל​כל המש​תתפים!
שלבי ​החידון?
 
 
 
החידון יתקיים בשלושה שלבים:
 
 
 
 
שלב א': מבחן אמריקאי מקוון בשתי רמות, לכיתות א-ג וכיתות ד-ו, על חלק זה ניתן לענות עם עזרתם של ההורים ובזמנכם הפנוי, גם בבית. ניתן להכנס לחידון דרך "המשימות שלי"!
  
לאחר שלב זה נכריז על התלמידים שעלו לשלב ב' של התחרות.
  
 על שלב זה ניתן לענות עד יום חמישי 08/12/16.
 
א עד ג.png ד עד ו.png
שלב ב': מבחן אמריקאי מקוון מחולק אף הוא לשתי רמות כפי שצוינו בסעיף הקודם. רק התלמידים הנבחרים שעלו לשלב ב' יענו על המשימה בבית הספר יחד עם הרב. 
ניתן להכנס לחידון דרך משימות שלי"!​
 
  
לאחר שלב זה נכריז על התלמידים שעלו לשלב הגמר.
 
שלב ב.png      ד עד ו.png
 
שלב ג'- גמר: יתקיים בבית הספר, בשבוע שלפני יציאתכם לחופשה, החידון יתקיים באופן מרוכז לכלל התלמידים שעלו לגמר.

                 גמר לכיתות א'-ג'      
שם הזוכה:               
 
יייייייייייי.jpg          קהוט למורים.png


גמר כיתות ד'- ו'
​​
 

 עורך תוכן

 
​​
​​
שם הזוכה: 
               
  
תמונות מחידון תשע"ו:  
 
 

 תמונות גמר חידון חנוכה

 
ImageRotator picture
​​