בית ספר משואה - hazon
נווט למעלה
 

חזון ויעדים לשנת תשע"ו

לכל שנת לימודים מתוכננת תוכנית עבודה בית ספרית המאגדת בתוכה:

א. צורכי המערכת על פי מיפויים, משובים וכדומה.

ב. יישום מדיניות וסטנדרטים של משרד החינוך.

ג. יישום יעדי החמ"ד בהלימה ל"אבני דרך", על פי חוזר מנהל החינוך הדתי.