בית ספר משואה - יום החודש שלנו
נווט למעלה
תמונה1.png 


​​
​​
 

 תמונות מהפסקה פעילה ולימוד בחברותא

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.

 

אדר

ניסן

אייר

סיוון

תמוז

חוצץ החודש

 

 נושא החודש: אני נותן.

 

 

 

כתיבה

 

 

 

 

 

משחקי כיתה

 

 

 

 

 

למוד בחברותא

 

 

 

 

 

אדר.jpg