פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
  
  
שכבת גיל
  
  
קבצים מצורפים
  
מספרים עשרונייםלחצו כאן ועברו לאתרשכבה ו'
מספרים עשרוניים-השבחהלחצו כאן ועברו לאתרשכבה ו'ילנה ואתי
השבר כחלק מהשלםhttp://http://www.galim.org.il/math/pages/2648/5823שכבה ה'שרה