לט אבות מלאכה

בחודש האחרון למדנו על ל"ט אבות מלאכה בכיתה.

הנחיות

על כל תלמיד לבחור אחד מל"ט אבות מלאכה שלא נלמד בכיתה, ולהכין מצגת בת 6 שקופיות לפחות:
1. שם המלאכה ושם התלמיד
2. הסבר המלאכה
3. כיצד המלאכה נעשתה בימי המשכן
4.תולדה
5.כיצד אנו נוהגים כיום במלאכה זו
6. ביבליוגרפיה

עצבו את המצגת והוסיפו תמונות וקישורים מתאימים

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים