אנרגיה ותחנת הכוח

הכרת מקןרות אנרגיה יתרונות וחסרונות

הנחיות

1. א. התחלקו לזוגות .
2. פיתחו מסמך WORD
2. היכנסו למדור מתח גבוה שבאתר מט"ר.
א. קראו שם את הפרק מקורות אנרגיה
צרו טבלה וכיתבו שם המקור,,יתרונות בשימוש בו,,חסרונות בשימוש בו.

ווהעלו את המשימה לאתר

קישורים