מצוות בחומש דברים

בחומש דברים מוזכרות מצוות שבהן התחייבו בנ"י, עליהן למדת במהלך השנה.
בחר באחת המצוות ובדוק לגביה את הנקודות הבאות

הנחיות

1. כתוב את שם המצווה.
2. מתי נמסרה? (בהר סיני / במרה/ ועוד...)
3. היכן מוזכרת המצווה בכללותה והיכן מפורטים פרטיה?
4. האם מוזכרת מצווה זו בחומש נוסף? אם כן, היכן ובאיזה עניין.
5. מתי החלו לקיים את אותה המצווה? (במדבר / בארץ ישראל...)
6. היכן מוזכר בתנ"ך שקיימו את המצווה ובאיזה עניין?
7. האם זו מצווה השייכת לקבוצה מסוימת של מצוות? (מצוות התלויות בארץ / מצוות הקורבנות / מצוות המועדים...)
8. מה ידוע לך על טעמי המצווה?
9. התייחס לפרטי המצווה שמסתעפות וקשורות למצווה זו.


את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במצגת PowerPoint

קישורים