דפים - חידון תנך
נווט למעלה
מערכי הדרכה לקראת חידון קרית גת תשעח- מצגת- שאלות מצורפות לקטעי פסוקים- ספר שופטים.pptמערכי הדרכה לקראת חידון קרית גת תשעח- מצגת- שאלות מצורפות לקטעי פסוקים- ספר שופטים.ppt


 

המשתתפים

חומר הבחינה

תאריכים

שלב ראשון

תלמידי כיתות

ה'-ו'

 החידון נערך בתוך בתי הספר.

ספר שופטים פרקים  ג'- טז'

 

 

יום חמישי ז' באדר תשע"ח

22.2.2018

שלב שני

תלמידי כתות ה'-ו' שקיבלו בשלב הראשון מציון 60 ומעלה

 

 החידון נערך בתוך בתי הספר

ספר שופטים פרקים  ג'- טז'  ספר שמואל א' פרקים א'- כ'

 

יום שלישי ד' בניסן תשע"ח

20.3.2018

מפגשי הדרכה

נבחרת התנ"ך העירונית תלמידי כתות ה'-ו שקיבלו בחידון שלב שני מציון 70 ומעלה

עורך החידון יקיים מפגשי הדרכה עם נבחרת התנ"ך העירונית ויכין אותם לקראת החידון .

בין השעות 17:30-19:00 במקום  מרכזי בעיר

26.4.18

1.5.2018

8.5.2018

24.5.2018

סיור בשטח

נבחרת התנ"ך העירונית תלמידי כתות ו'  שקיבלו בחידון שלב שני מציון 70 ומעלה

סיור באתרים מקראיים בסביבה  

טרם נקבע

שלב שלישי

קדם פומבי

נבחרת התנ"ך העירונית

חידון לבחירת נציגי בתי הספר לחידון התנ"ך הפומבי .

 

ספר שופטים פרקים  ג'- טז'

ספר שמואל א'-כולו

ספר שמואל ב'  פרקים ה'-ו'  כג- כד '.

ספר מלכים א' פרקים יז'- כ'.

יום חמישי  י' באייר תשע"ח

24.5.2018

החידון הפומבי

נציגי בתי הספר לחידון הפומבי

כמו בשלב השלישי

 

יום שני כא' בסיון   תשע"ח

  4.6.2018