אתר בית ספר "הרצל" - tikanon
נווט למעלה

 

1.PNG    23.PNG    2.PNG
 
 
 

 

 
תחום
כללים 
אכיפה 
 
 
 
 
 
 
 
 
התנהגות
​  

1. עלינו לנהוג בסובלנות בחברת הילדים ובכל קהילת ביה"ס:

 

לא לקלל, לא להעליב, לא לנהוג בחוצפה ולא לקרוא לילדים בשמות גנאי.
      ​

 

1. שיחה ואזהרה ע"י המחנכת.
2. שיחה עם רכזת המשמעת של ביה"ס וכתיבת מכתבים להורים.
3. הזמנת ההורים לשיחה.
4. הרחקה מביה"ס.

2. בבית-ספרנו אסורה כל אלימות פיזית כגון: דחיפות, מכות וגרימת חבלה.

1. שיחה ובירור עם התלמיד.
2. יידוע ההורים באמצעות מכתב והעתק לתיק אישי.
3. הרחקה מביה"ס והזמנת ההורים.​

3. אין להשליך אבנים.​
1. הרחקה מביה"ס עם מכתב והזמנת הורים לשיחה.
4. אין להביא כדורים לביה"ס על מנת להמנע ממריבות.
1. החרמת הציוד ויידוע ההורים.
 
 
ביטחון
1. במהלך יום הלימודים על התלמידים 
    להמצא בשטח ביה"ס. אין לצאת
    משטח ביה"ס.
2. יש לדווח מיד למורים, לעובדים, 
    למנהלת ולשומרת על אנשים
    המסתובבים בביה"ס.   
1. הורה המעוניין להוציא את ילדו  
    לפני סיום יום הלימודים חייב  
    להגיע לביה"ס.
2. תלמיד לא יוכל לצאת משטח 
    ביה"ס לבד - לא עם פתק ולא
    עם אישור טלפוני
 
 
שמירה על רכוש הפרט וביה"ס
1. אין להשחית ולאבד רכוש השייך
    לביה"ס, ציוד ספורט, משחקים,
    גרימת נזק לרהיטים.
1. יידוע ההורים והזמנתם לשיחה.
2. קביעת גובה התשלום בגין הנזק.
2. התאים האישיים הם רכוש פרטי של 
    כל תלמיד בלבד.
1. יידוע ההורים והזמנתם לשיחה.
2. קביעת גובה התשלום בגין הנזק.
 
 
 
 
 
 
 
 
סדר ונקיון
1. יש לשמור על נקיון השולחן האישי
    ועל נקיון הכיתה.
1. במידה והתלמיד לא ישמור על
    הסדר  והניקיון, הוא לא יורשה  
    לצאת באותו יום להפסקות 
    ויידרש לנקות את שולחנו האישי 
    ואת כיתתו.
2. מותר לאכול אך ורק בתוך מבנה
    ביה"ס.
1. יידוע ההורים.
2. במידה והתנהגותו תשנה,
    התלמיד לא יצא להפסקות ביום 
    המוחורת.
3. תורני הכיתה אחראים על נקיון
    הכיתה והפרוזדורים בסיום יום
    הלימודים.
1. במידה והתורנים לא יבצעו את
    תפקידים כנדרש תוארך תקופת
    התורנות בשבוע נוסף.
4. יש להרים כל נייר, שקיות ופסולת
    אחרת ולהשליכם לפח.