אתר בית ספר "הרצל" - קיימות
נווט למעלהחינוך סביבתי.pngגלובוס.pngקיימות.pngכדור ולבבות.png

 
בית ספרנו חרת על דגלו לקחת אחריות בתחומים רבים. אחד התחומים בו נעמיק השנה, זו האחריות שלנו לסביבה. לסביבה נקייה יותר, נעימה יותר ומבוקרת יותר. יחד עם תלמידינו נגביר את האחריות שלנו לצמצם את הנזקים לסביבה, המתהווים בחיי היום יום ולטפח אותה, למען עתיד ירוק יותר. כולנו יחד גדולים וקטנים כאחד נפעל למעננו, למען סביבתנו, למען ארצנו ולמען עתידנו.

 

 איכות הסביבה.gif
 
אקולוגיה.gif
 
הגנת הטבע.gif
 
הגנת הסביב.gif
 
משבר המיים.gif
 
קרן קיימת.gif
 
שמורת טבע.gif
 
ירוק ברשת.gif
 
עולם המיחזור.gif
 
 
גזר.png
 
סביביה ירוקה.gif אמר הקדוש.png