אתר בית ספר "הרצל" - אודות
נווט למעלה
אודות.bmp

זל.bmp

בית-ספר "הרצל" נוסד בשנת 1981, המנהלת והמייסדת הראשונה הייתה גברת נאוה רגב זכרונה לברכה. היא ניהלה את בית-הספר במשך שמונה עשרה שנים, הקדישה חייה לחינוך ילדים, הורים ומורים, הקנתה לכולנו ערכים לימודיים, חברתיים ואנושיים נעלים העומדים כנר לרגלינו.
 
ספריית בית-הספר נקראת על שמה.
כולנו נוקיר לעד את משנתה החינוכית והפדגוגית,                 
יהי זכרה ברוך!
 
 
 
כיום מונה בית-הספר354 תלמידים, אוכלוסיית התלמידים מגוונת וכוללת ותיקים ועולים כאחד. בבית ספרנו מלמדים עשרים ושמונה מורים חלקם מחנכים וחלקם מורים מקצועיים.
קיימות חמש עשרה כיתות אם, מתוכן שתי כיתות ללקויי למידה.
בית-הספר שם דגש על אקלים חברתי נעים ושיפור ההישגים של התלמידים.
 
 
"אני מאמין"
הננו מאמינים שעלינו לעצב בבית-ספרנו הווי חיים לימודי וחברתי, המקנה לילדינו כללי יסוד וערכים להתנהגות נאותה בחברה,  המושתתים על חוקי תורתנו הקדושה ומסורת עמנו.
מוטלת עלינו חובה חינוכית נעלה להקנות לילדינו ערכים חברתיים ומוסריים, החיוניים להתפתחותם האנושית ולגיבוש אופיים החברתי, כתלמידים וכאזרחים לעתיד:
בוגרים: משכילים, ואחראים התורמים לבית-הספר, לזולת, לעצמם ולקהילה.