פעילויות מתוקשבות - כל הפריטים
כתובת: עתניאל בן קנז 7
טלפון : 08-6883622
פקס : 08-6602045
שעות קבלה: HERZELKG80@gmail.com
  
  
שכבת גיל
  
  
קבצים מצורפים
  
זהו את המילים http://mybag.ofek.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2fde10f090-541e-4cba-8000-afc1dd0e21b2%2f%3fpNum%3d1%26bPop%3dfalseשכבה א'
הלן קלרלחצו כאן ובצעו את המשימה.שכבה ה'דדון מרים
הלן אדמס קלר שכבה ה'מירים דדון
כיכר השמחה וכיכר העצבhttp://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5FAD6A95-49BB-4128-8C34-E09F1131812D/87743/KikarHasimha.pdfשכבה ה'דדון מרים
כתיבה טיעונית שכבה ה'דדון מריםקובץ מצורף
כתיבה טיעוניתשכבה ה'מרים דדוןקובץ מצורף
הציוד שהושחתשכבה ה'מירים דדוןקובץ מצורף
טקסט עיוני - איך מגדלים צנוניות?http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/77F4C37F-D23C-4262-9CF6-E76893145889/31187/mezavevrit5bfinalnet.pdfשכבה ה'דדון מרים
משהשכבה ה'מריםקובץ מצורף