בדיקה 4 - task
נווט למעלה
כתובת: עתניאל בן קנז 7
טלפון : 08-6883622
פקס : 08-6602045
שעות קבלה: HERZELKG80@gmail.com
משימה
למורה: במקום שורות הסבר זו, יש לכתוב כאן  מבוא למשימה שברשימה המותאמת אישית שבהמשך.

 

 

 

 רשימה מותאמת אישית

 
למורה - הנחיות להוספת שאלות ברשימה מותאמת אישית:
1. יש להיכנס לכותרת הרשימה "משימה"
2. תחת "כלי רשימה" יש ללחוץ על "רשימה"
3. יש להיכנס להגדרות רשימה

4. להוספת שאלה, יש ללחוץ על "צור עמודה"

5. לשימוש בעמודות קיימות יש ללחוץ על השאלה ולשנות בהתאם

6. ניתן לשנות את סדר השאלות, למחוק/להוסיף בהתאמה

7. יש למחוק web part זה לאחר השלמת המשימה.

 

 

 

 משימה

 
קבצים מצורפים
  
  
  
שאלה 2
  
  
שאלה 5
הערות המורה
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "משימה".