אתר בית ספר "אפרים בן דוד" - תקנון תשעה
נווט למעלה

  

 

                  תקנון בית ספר "אפרים בן-דוד" קרית גת -תשע"ט

 

התנהגות הולמת מצופה

     מדרג תגובות להתנהגות בלתי הולמת

 

 

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית

1.סמכות מורה

- על התלמיד להישמע למורים ולכל צוות העובדים בביה"ס בהתייחס לכללי ההתנהגות המקובלים בביה"ס (לאחר שהתלמיד נשמע למורה , זכותו לשוחח עם המורה אם לדעתו נעשה לו עוול )

- על התלמיד לנהוג כבוד כלפי המורים והמבוגרים (לא להתחצף ולא לצעוק ) .

 

1. שיחה עם התלמיד,

 2. אזהרה בע"פ

3.התנצלות ועשייה מתקנת.

4. תיעוד התהליך.

-קיום  שיחה אישית של המחנכת עם התלמיד .

 

 

1. מכתב להורי התלמיד.

2. אזהרה לגבי הצעדים שיינקטו באם תימשך התנהגות זו.

3. תיעוד התהליך.

4.אזהרה + מעשה מתקן – התלמיד יסביר את האיסור לתלמידים אחרים המנסים להיכנס לחדרי ההנהלה .

1. הזמנת ההורים לשיחה.

2. תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע.

3. בניית תכנית אישית לתלמיד,

4.  תיעוד התהליך.

 

 

 

2. עמידה בלוח זמנים 

יש להגיע לביה"ס בזמן  ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת רשות. 

1.איחור ראשון לביה"ס או לשיעור  יירשם ביומן המורה ויידוע ההורים ע"י מכתב .

 

1. איחור שני לביה"ס או לשיעור ירשם ביומן

2.התלמיד יקבל מכתב להורים עם העתק לתיק אישי.

3. תישלל זכותו לצאת להפסקות באותו יום ויעשה פעולה מתקנת – יעזור למורה תורנית.

1. איחורים חוזרים לביה"ס או לשיעור הזמנת הורים לשיחה ע"י המחנכת .

2.במקרים חריגים יועברו לטיפול המנהלת ולפי הצורך פניה לקצין ביקור סדיר וערוב גורמי חוץ נוספים כגון: רווחה , מנהלת אגף החינוך ומפקחת.

3.  הופעה חיצונית

תלבושת על התלמיד להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה בכל עונות השנה.

* אסור לבוא לביה"ס בחולצת בטן.

* אסור להגיע עם מכנסי קרעים.

* גובה המכנסים הקצרים יהיו עד גובה אצבע האמה.

עגילים - יש לענוד עגילים צמודים בלבד(אחד בכל אוזן), חל איסור על "פירסינג" בכל צורותיו.

נעליים - אין להגיע בכפכפים או בנעלי אצבע מכל סוג שהוא ללא רצועה מאחור, מטעמי בטיחות.

 צביעת השיער אסורה.

הורים שמחליטים לצבוע את שיער ילדיהם לקראת אירוע משפחתי או לכבוד פורים, ידאגו לכך שמיד לאחר האירוע התלמיד יגיע ללא הצבע בשיער.

 

1.שיחת ברור.  

2.יידוע ההורים

3.תיעוד .

1.שיחת בירור.

2.הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה .

3.תיעוד .

1.שיחה עם מחנכת הכיתה

2. תירשם הערכה בתעודה.

3. החלטה על תגובות נוספות ע"י צוות ביה"ס .

3.תיעוד .

4. שימוש בטלפונים ניידים.

א. תלמיד יהיה רשאי להביא מכשיר נייד לביה"ס באישור הנהלת ביה"ס בלבד כשהטלפון כבוי במהלך כל היום ובתוך ילקוטו. מותר להדליק את הנייד רק בשעת היציאה מביה"ס.

ב. צילום באמצעות הטלפון הסלולארי אסור בהחלט.

ג.   ביה"ס אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר הטלפון האחריות על מכשיר הטלפון הינה על התלמיד והוריו.

ד. פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה אך ורק בידיעת צוות ביה"ס ובאמצעות מזכירות ביה"ס.

1.שיחת בירור.

2. יידוע ההורים 

במכתב אזהרה.

3. תיעוד.

1. שיחת בירור.

2. הזמנת ההורים לשיחה.

3.תיעוד.

1. במקרים חוזרים של שימוש בטלפון נייד בביה"ס ישקול ענישה מתאימה כולל השעיה מביה"ס.

2. תיעוד. 

5. אלימות מילולית

פגיעה מילולית אסורה בהחלט: קללות ,  הצקה , לעג , השפלה , גנאי , איום , סחיטה  או כל כינוי או ביטוי אחר הפוגע בילד אחר.

 

1.המורה שנכח במקום יפעל באופן מידי להפסקת הפגיעה.

2. שיחת ברור 3.יידוע ההורים ותיעוד במכתב.

4.התנצלות ועשייה מתקנת של הפוגע .

1.המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה .

2.שיחת ברור .

3.הזמנת ההורים לשיחה .

 

 

במקרים חוזרים  של אלימות מילולית ינקטו כל הצעדים שלעיל ובנוסף:

 1.התלמיד יורחק מביה"ס  ל-  1-3 ימים על פי שיקול צוות ביה"ס .

2. גיבוש תוכנית אישית לתלמיד.

3. תיעוד

6. אלימות פיזית 

פגיעה פיזית  אסורה בהחלט.

אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא :

דחיפות , יריקות, סטירות, אגרופים, חניקות, מכות, צביטות, או כל נגיעה אחרת בגופו של אדם אחר.

אלימות  חמורה : אסור השימוש בכלי מסוכן , אבנים , מקלות מוטות ברזל, אלימות של קבוצה כלפי פרט וכיו"ב .

 

 

 

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.

2. שיחת בירור ותיעוד .

3. ידוע ההורים במכתב .

במקרים חמורים במיוחד אין להמתין עד לעבירה שלישית , אלא לפעול באופן התואם את חומרת המעשה.

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה .

2. שיחת ברור, התייחסות לאירוע הקודם ותיעוד .

3. הזמנת ההורים לשיחה.

4. פעולה מתקנת – התנצלות , עשייה למען האחר

5. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע לרבות הרחקה .

6. גיבוש תוכנית אישית לתלמיד. 

1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה .

2. שיחת ברור, התייחסות לאירועים  הקודמים ותיעוד

3. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה .

4. השעיית התלמיד מביה"ס .

* בזמן השהייה בבית יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת.

5. באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי.

6. יישקל שיתוף גורמים נוספים בטיפול גיבוש תכנית אישית לתלמיד .

7. פגיעה ברכוש

אין לפגוע ו/או להשחית רכוש ציבורי ופרטי.

 

1.שיחת בירור

2.יידוע ההורים

3.תשלום עבור הנזק או תיקונו

4. תיעוד