אתר בית ספר "אפרים בן דוד" - יעדי בית הספר
נווט למעלה
​​​​יעדי ביה"ס לשנת תשע"ט

 

לאן מכוונת מערכת החינוך? "

מערכת החינוך שואפת שבוגריה יחיו ויפעלו כבני אדם ערכיים המתפקדים היטב במשפחתם, בקהילתם ובחברה בישראל. מטרת החינוך בישראל היא שהבוגר יהא בעל ידע, מיומנויות וערכים שיאפשרו לו להשתלב בחיים הבוגרים באופן עצמאי, למצות יכולותיו ולתרום לחברה."

                                    (מתוך מסמך 'דמות הבוגר' של משרד החינוך)

 

יעד 1

·        קידום הידע וההישגים בתחומי הדעת בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים.

 

יעד 2

·        חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית ספרית.

 

יעד 3

·        קידום אקלים מיטבי לחיזוק החוסן.

 

יעד 4

·        טיפוח ייחודיות וחזון בית ספריים.

 

 ​