תקשוב - d
כיתה ד - ספרים דיגיטליים  כיתות ד.png


שבילים כפל לכיתות ד'
משתלם בטבעייםד', חלק א'
 
 

 המלצות לפעילויות

 
קבצים מצורפים
  
  
  
  
  
הערות המורה
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "המלצות לפעילויות".
 

 פעילויות מתוקשבות

 
  
  
קבצים מצורפים
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "פעילויות מתוקשבות".
 
 

 קישורי סיכום