חינוך גופני - כדוריד
כדוריד

 משוחק על ידי שתי קבוצות מתחרות, לכל אחת שישה שחקני שדה ושוער. קבוצה זוכה בנקודה על ידי הכנסת הכדור לשער הקבוצה היריבה. ניצחון מושג על ידי איסוף מספר רב יותר של נקודות. המשחק משוחק בשתי מחציות בנות 30 דקות כל אחת, כשבין כל מחצית מתקיימת הפסקה למנוחה ולתדרוך השחקנים.

חוקי המשחק

 • ששת שחקני השדה מסודרים בעמדות הבאות:
  • קיצונישחקן הנמצא בנקודת המפגש של קו "רחבת התשע" עם קו האורך של המגרש. בכל קבוצה יש שחקן קיצוני ימני ושחקן קיצוני שמאלי.
  • רכזשחקן הנמצא באמצע המגרש. אחראי לניהול המשחק. מוציא לפועל את התרגילים השונים.
  • שוטר - שחקן הנמצא בין השחקן הקיצוני לבין הרכז. עיקר הזריקות מעמדה זו נעשות ממרחק ומעל לשחקני ההגנה. בכל קבוצה יש שחקן שוטר ימני ושוטר שמאלי.
  • פיבוט - שחקן הנע לאורך קו "רחבת השש" בין שחקני ההגנה של הקבוצה היריבה. כאשר שחקן זה מקבל כדור עליו להסתובב על "רגל ציר" ולזרוק לשערשחקן זה מבצע לעיתים רבות חסימות של שחקני הגנה.
 • זריקה לשער יכולה להתבצע מכל מקום במגרש, פרט לפנים "רחבת השש".
 • לאחר הבקעת שער, הכדור עובר לקבוצה השניה, אשר מחדשת את המשחק מ"קו מחצית המגרש".
 • שחקן יכול לבצע מספר בלתי מוגבל של עבירות קלות (פאול).
 • במידה שהשופטים אינם מבחינים בנסיונות הבקעת שערים על ידי הקבוצה שנמצאת בהתקפה, הם מרימים את ידם. אם כעבור שלושים שניות עדיין לא תתבצע זריקה לשער, הכדור יעבור לקבוצה השניה, בשל פסיביות בהתקפה.

המגרש

גודל המגרש קטן יחסית לכדורגל. הוא מחולק לשני חלקים, באמצעות "קו האמצע". סביב כל שער יש את "רחבת השש", שהיא חצי גורן עגולה ברדיוס של 6 מטריםמהשער, ואת "רחבת התשע", שהיא חצי גורן עגולה ברדיוס של 9 מטרים מהשער. במרחק של שבעה מטרים מן השער מסומן קו באורך 30 ס"מ הקרוי "קו השבע". קו זה משמש לזריקת כדורים חופשיים ("פנדלים").

פסילה

הפעולות הבאות מעבירות את הכדור לקבוצה השניה:

 • "צעדים". אין ללכת עם הכדור ביד ללא הקפצה שלו (למעט "שלושה צעדים") פעולה כזאת נקראת "צעדים". בעת קבלת כדור או בסיום הקפצה, נקבעת "רגל צירשסביבה יכול השחקן לנוע, במקרה שהוא מרים את רגל הציר מהקרקע הדבר יחשב ל"צעדים".

איו לשכב או לשבת על המגרש, כאשר מחזיקים בכדור ושתי הרגליים מנותקות מהמגרש. דבר זה מהווה "צעדים".

 • "דאבל". אין להקפיץ כדור בשנית לאחר שהוקפץ והוחזק.
 • אין להוציא כדור מחוץ לתחומי המגרש. במקרה שיצא כדור החוצה זריקת החוץ תהיה של הקבוצה היריבה למי שנגע אחרון בכדור.

אין לבעוט בכדור בכוונה תחילה, אבל מותר לבצע חסימה באמצעות הגוףאין לגלגל את הכדור על המגרש. אין לחסום את הכדור לאחר שנכנס לתוך "רחבת השש". איןלהיכנס לתוך "רחבת השש" ואף לדרוך על קוי סימונה. אין לבצע עבירות גופניות: להכות שחקן בכל דרך שהיא, לזרוק עליו את הכדור, או להתפרץ כלפיו, ואף לדחוף אותו בחוזקהאף כאשר אתה עם הכדור, עבירה מסוג זה נקראת "עבירת תוקף".

עבירות

עבירה יכולה להיות עבירה גופנית או עבירה טכנית על התנהגות בלתי ספורטיבית. במידה והעבירה חמורה (דחיפה מאחור, משיכת החולצה), השחקן אשר ביצע אתהעבירה מוענש בכרטיס צהוב או בהרחקה למשך 2 דקות, במהלכן קבוצתו חסרה שחקן. שחקן שצבר 3 הרחקות למשך 2 דקות או 2 הרחקות וכרטיס צהוב אחד, מקבל כרטיס אדום ויוצא מהמשחק. קבוצתו רשאית להכניס במקומו שחקן חלופי לאחר ריצוי עונש של 2 דקות. במקרה של עבירה חמורה או במקרה כניסה של שחקן הגנה לתוך "רחבת השש", נשרקת זריקת פנדלבמקרים אלה יאחוז שחקן בכדור כאשר הוא עומד מאחורי קו הפנדל ("קו השבע"). לאחר שריקת השופט, השחקן יזרוק את הכדור לשער וינסה להבקיע גול, מבלי להזיז את רגלו הקידמית ומבלי לדרוך על הקו. במהלך הזריקה לא יעמוד אף שחקן בתוך "רחבת התשע", מלבד השחקן הזורק והשוער שנמצא בשער. במקרה של עבירות רגילות (פאול) המתרחשות במהלך התקפה, המשחק מחודש במסירת כדור מקו "רחבת התשע", כאשר על שחקני הקבוצה היריבהלהיות מרוחקים לפחות 3 מטרים מן השחקן שאוחז בכדור.

פסק זמן

כל מאמן רשאי לעצור את מהלך המשחק בתיאום עם השופטים ולקחת פסק זמן בתוך המשחק על מנת לתדרך את השחקנים שלו. פסק הזמן הוא הפסקה של דקה אחת. כל קבוצה זכאית לפסק זמן אחד בכל מחצית. לא ניתן לצבור את פסקי הזמן.

 

מושגים נוספים הקשורים לכדוריד

שלושה צעדים

זהו מספר הצעדים המקסימלי המותר לבצע ללא צורך בכדרור. שלושה צעדים מבוצעים לפני זריקת הכדור אל השער או מסירה. ניתן לזרוק ולמסור את הכדור גם לאחר צעד אחד או שניים. נהוג להתחיל ולסיים את שלושת הצעדים עם הרגל הנגדית ליד הזורקת.

קפטן

בכדוריד נהוג כי קפטן הקבוצה עונד סרט על היד.הקפטן הינו שחקן אשר נבחר על ידי הנהלת הקבוצה והשחקנים והוא מייצג את הקבוצה באירועים (לא רק אירועיםספורטיבים)לרוב, נבחר שחקן שמזוהה עם הקבוצה ועם חוג אוהדיה.

שחקני ספסל

שחקני ספסל הם שחקנים שלא משחקים במשחק אלא מחכים להזדמנות כדי לשחק. בגלל שבכדוריד אין הגבלת חילופים, שחקני הספסל מחליפים בתדירות גבוהה שחקנים שביעיה הפותחת (בשביל לתת דקות מנוחה למשל). ניתן להחליף שחקנים במשך כל המשחק. לעיתים נוצרים מקרים בהם שחקן מסוים משחק רק בהתקפה, ואילו בזמן שקבוצתו נמצאת בהגנה, הוא מתחלף עם שחקן אחר.

פנדל

זריקת עונשין שקבוצה מקבלת לאחר שנעשתה על אחד משחקניה עבירה חמורה או לאחר ששחקן מן הקבוצה היריבה חסם בגופו שחקן, כאשר הוא עמד בתוך "רחבת השש". כל אחש משחקני הקבוצה רשאי לבצע אותה. הזריקה תתבצע רק לאחר שריקת השופט, כאשר לא נמצא אף שחקן בנוסף על השחקן הזורק בתוך "רחבת התשע". לשחקן הזורק אסור להזיז את רגלו הקידמית. הוא יכול להשתמש בה רק כ"רגל ציר". בזמן הזריקה השוער נמצא בשער. הוא יכול לעמוד בין קורות השער או בכל מקום בתוך "רחבת השש".

חסימה

מהלך המבוצע כאשר היריב זורק לשער, ושחקן אחר חוסם את הכדור / מסיט אותו ממסלולו. את החסימה אסור לבצע מתוך "רחבת השש". במידה והחסימה מבוצעת על ידי שחקן שנמצא בתוך רחבה זו, או דורך על קו הרחבה, קבוצתו נענשת בזריקת עונשין (פנדל).