חינוך גופני - הגינות בספורט
נווט למעלה
הגינות בספורט
מאז תחילתם של המשחקים האולימפיים תפס המשחק הספורטיבי מקום חשוב בחברה והיה מקור גאווה לעוסקים בו.
כיום נמצאים אנו בתקופה שבה הפך הספורט למטרה. ההישגיות והמצוינות הן הדבר העיקרי, ואילו ההשתתפות הפכה להיות מטרה משנית.
 מדי יום אנו רואים מראות בלתי נעימים במגרשי הספורט ואיננו יכולים להתעלם ולומר "אין זה נוגע לנו".
ההגינות בספורט נגזרת מ"ואהבת לרעך כמוך" ומכללי ההתנהגות בחברה בכלל.
הגינות ספורטיבית היא תכונה של המשתתפים או הצופים בפעולת ספורט, הכוללת גישה הולמת לפעולה המאופיינת על-ידי:
אדיבות, יושר, שיתוף פעולה, סובלנות, משמעת עצמית, שליטה ברגשות, כבוד והערכה למתחרה.
כללי התנהגות לשחקן ולספורטאי
    v        שחק בהגינות ומתוך הנאה, ניצחון חשוב אך לא בכל מחיר.
v        הקפד על שמירת כל חוקי המשחק.
v        כבד את כל החלטות השופט. גם השופט עלול לטעות, בתום לב. קבל עובדה זאת כחלק מהמשחק.
v        היה צנוע בעת ניצחון ושלוט ברוחך בעת הפסד.
v        כבד את המתחרה אתך, התייחס אליו באדיבות והודה לו על המשחק עם סיומו (לחץ יד בתחילת ובסיום כל משחק).     
v        לעולם אל תתווכח עם שופט המשחק, השחקנים או עם קהל הצופים.
v        המנע בכל עת מניבול פה ומהתנהגות גסה או אלימה.
v        פגעת בשחקן מן הקבוצה היריבה, הושט לו יד והתנצל.
v        אל תשים לב לקריאות ועצות מן הקהל.
v        שתף פעולה עם חבריך לקבוצה.
v        חובה להופיע למשחק בתלבושת ספורט מלאה.
v        ערעור על החלטת השופטים ניתן להגיש בכתב לנציגי ועדת הספורט בכיתה והם היחידים, שרשאים להפנות זאת למורה לחינוך-גופני.
כללים לצופה באירועי ספורט
v        הכר את חוקי המשחק בו הנך צופה.
v        הכר בעובדה שהשופט תמיד מכיר ויודע את החוקים טוב ממך.
v        גם השופט עלול לטעות בתום לב, קבל עובדה זאת כחלק מהמשחק.
v        מחא כפיים וכבד את ספורטאי הקבוצה המתחרה.
v        המנע מקריאות בוז לקבוצה לשחקן או לשופט.
v        המנע מניבול פה ומהתנהגות אלימה.
v        עודד את שחקני הקבוצה שאתה אוהב בצורה מכובדת.
v        קבל הפסד קבוצתך ברוח טובה.
כללים לשופט באירועי ספורט
v        הכר את חוקי המשחק.
v        הקפד על שמירת כל חוקי המשחק.
v        שפוט את המשחק ללא נטייה לצד כלשהו.
v        במקרה של בעיה פנה למורה התורנית או למורה לחינוך-גופני.