ברוכים הבאים לאתר חשבון שכבה ג'

    

  4 פעולות חשבון
פעילות מתמטית לכתה ג'
פעולות חשבון
מספרים בתחום האלף

חבור וחסור
חושבים ומחשבים בכתה ג'
פעילויות לוח הכפל1
פעילות לוח כפל 2

סוד הכפל 1

 

 

 העבודות שלנו

 
הגישה נדחתה. אין לך הרשאה לבצע פעולה זו או לגשת למשאב זה.