הקבוצה של עפרה - כל הפריטים
  
  
  
  
קבצים מצורפים
  
שברים פשוטיםhttp://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/20cdf6df-7c09-4062-90b7-94f723abc6d6#?page=content-0שכבה ה'עפרה