דפים - תקנון בי'''ס
נווט למעלה
 
 
תקנון בית הספר 
התקנון כתוב בלשון זכר אולם הוא מכוון לשני המינים.
כללי התנהגות
תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה
תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה
תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית.
1.אלימות פיזית
פגיעה פיזית אסורה בהחלט.
- אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא:דחיפות, מכות, צביטות וכיו"ב.
 
1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור ותיעוד.
3. יידוע ההורים במכתב.
4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר .
1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור ותיעוד. 
3. הזמנת ההורים לשיחה.
4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר.
5. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע, לרבות הרחקה.
6. גיבוש תכנית אישית לתלמיד.
1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.       
2. שיחת ברור ותיעוד.
3. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה.
4. השעיית התלמיד מביה"ס.
5. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר.
·      בזמן השהייה בבית –יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת.
·       באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי.
6. יישקל שיתוף גורמים נוספים בטיפול.
7. גיבוש תכנית אישית לתלמיד.
1 א'. אלימות פיזית  חמורה
כגון:שימוש בכלי מסוכן, זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט. אלימות חוזרת ונשנית ואלימות של תלמיד כלפי מורה.
1. המורה/ איש צוות  שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור ותיעוד.
3.יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי.
4.התלמיד יושעה מביה"ס- על פי שיקול דעת של צוות ביה"ס ועל –פי חוזר מנכ"ל.
5. במקרה הצורך יש לפנות למשטרה על פי חוזרי מנכ"ל.
 
1 ב'.פגיעה מינית פגיעה בעלת אופי מיני של תלמידים בתלמידים- אסורה בהחלט.
1. חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה.
2. הקמת צוות בין מקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך על פי חוזר מנכ"ל.
3.השעיית התלמיד על פי שיקול צוות ביה"ס ובהתאם לחוזר מנכ"ל.
4. תיעוד.
2. אלימות מילולית
פגיעה מילולית כפי שהוגדרה ע"י הצוות החינוכי של ביה"ס אסורה בהחלט.
 
1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
2. שיחת בירור
3. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות וכיתתיות על פי הצורך.
יידוע ההורים ומכתב אזהרה לפני ענישה.
1. השעיית התלמיד מביה"ס.
2. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר- הסברה בכיתות השכבה על תוצאות אפשריות של שימוש באלימות מילולית.
·      בזמן השהייה בבית –יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת.
·       באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי.
 
2 א'. במקרה של אלימות מילולית חמורה כגון: השפלה, התעללות, פגיעת קבוצה בפרט, אלימות חוזרת ונשנית ופגיעת תלמיד במורה.
1. המורה שנכח במקום  יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור.
3. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות  וכיתתיות על פי הצורך.
4. הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק משמעת.
5.השעיית התלמיד  על פי שיקול דעת ביה"ס.
6. גיבוש תכנית אישית  לתלמיד.
2 ב' .חרם של קבוצה כנגד יחיד אסורה  בהחלט.
חרם או נידוי או כל מהלך חברתי, שמשמעו דחייה של ילד ובידודו בחברה אסורה בהחלט.
1. הקמת צוות בין מקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך .
2. הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק משמעת.
3.גיבוש תכנית אישית  לתלמיד ולכיתה.
 
3 .פגיעה ברכוש
אין לפגוע ו/או להשחית רכוש ציבורי ופרטי. חובה לשמור על ניקיון ביה"ס ורכושו.
1. שיחת ברור ותיעוד.
2. יידוע ההורים.
3. תשלום עבור הננזק או תיקונו.
4. השעיית התלמיד על פי שיקול דעת צוות ביה"ס.
5. תלמיד שילכלך ינקה.
4.סמכות המורה
-  יש להתנהג באופן נאות על פי הכללים הנהוגים בכיתה.
- יש להתנהג בהתאם להוראות המורה- כולל מורה ממלא/ת מקום.
1. שיחה עם התלמיד.
2. אזהרה בע"פ.
3. תיעוד התהליך.
1. שיחה עם התלמיד.
2. מכתב להורי התלמיד.
3. אזהרה לגבי הצעדים שיינקטו, אם תישנה התנהגות זו.
4. תיעוד התהליך.
1. שיחה עם התלמיד.
2. הזמנת ההורים לשיחה.
3. "קורס" התנהגות על חשבון ההפסקה.
4. תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע.
5. בניית תכנית אישית לתלמיד.
6. תיעוד התהליך.
5.עמידה בזמנים
- יש להגיע לביה"ס
בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
 -יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור.
- חל איסור מוחלט לצאת משטח ביה"ס בזמן הלימודים ללא ליווי הורים.
1. רישום האיחור.
2. שיחת ברור.
3. יידוע ההורים.
4. תיעוד התהליך.
1. רישום האיחור .
2. שיחת ברור.
3. במקרה של איחורים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים.
4. תיעוד התהליך
1. רישום האיחור.
2.שיחת ברור ואזהרה עם מחנכת הכיתה.
3. הצמדות למורה תורנית לעזרה בהפסקות.
4.במידה שהאיחורים וההיעדרויות מהשיעורים נמשכים, יש לערב גורמים נוספים בביה"ס: מנהלת, יועצת, ובמידת הצורך - קצינת ביקור סדיר.
5. תיעוד התהליך
6. הופעה הולמת
-  יש להגיע לביה"ס בהופעה הולמת .
-  יש להקפיד על הגעה בתלבושת אחידה .
- אין לצבוע שיער לבנים ולבנות.
-  מותר לענוד עגיל
אחד בלבד צמוד לכל אוזן.
- לביטחונם של התלמידים אין להגיע עם כפכפים, נעלי בית, קרוקס וכו'.
 
1. שיחה ברור.
2. יידוע ההורים.
3. תיעוד.
4. דרישה לצבוע חזרה לצבע המקורי תוך 3 ימים.
5. יידוע ההורים
1. שיחת ברור.
2. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה.
3. תיעוד.
4. תזכורת אחרונה.
 
 
 
 
 
1. שיחה עם מחנכת הכיתה.
2. החלטה על תגובות נוספות ע"י צוות ביה"ס.
3. במידת הצורך תגובש תכנית התערבות.
4. תיעוד.
5. הרחקה עד שהתלמיד חוזר עם הצבע המקורי.
7. חל איסור מוחלט לטפס על גגות ביה"ס.
1. שיחת ברור.
2. יידוע ההורים.
3. תיעוד.
 
 
1. שיחת ברור.
2. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה.
3. תיעוד.
 
1. שיחה עם התלמיד.
2. הזמנת ההורים לשיחה.
3. תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע.
4. ענישה חינוכית: הסבר בכיתה ו/או בכיתות המקבילות על הסכנות שבטיפוס על הגג.
8 א'.חל איסור חמור להביא מכשיר סלולארי לביה"ס.
 
1.שיחת ברור ואזהרה ראשונה. הפקדת הטלפון במזכירות עד סוף היום.
3.יידוע ההורים במכתב.
4. תיעוד
1. שיחת ברור ואזהרה שנייה. הפקדת הטלפון בזכירות לשבוע ימים.
2. הזמנת ההורים לשיחה.
3.תיעוד
1. החרמת הטלפון והחזרתו לידי ההורים. 2.התחייבות ההורים והתלמיד לא להביא המכשיר לביה"ס.
3. תיעוד
 
8 ב'. פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה אך ורק בידיעת צוות ביה"ס ובאמצעות מזכירות ביה"ס.
 
9. חל איסור מוחלט להגיע עם אופניים לביה"ס.