הנחיות

א. דף שער - כולל שם ושם משפחה של הדמות והשנים בהן חי/יה הדמות ושם מגיש העבודה.

ב. מבוא - ובו ייכתב תקציר מההקדמה שכתובה על הדמות , ומה אני מצפה ללמוד מעבודה זו.
 
ג. ראשי הפרקים לכל סעיף דף נפרד
.  1  ספרו על תולדות חייה (ילדותו/ה   ונעוריה ...) של הדמות
2 . החלום שהיה לו/ה
 3 . מסע בעקבות החלום- הקשיים שניצבו בפניה של הדמות בדרך
 4. כיצד עיסוקה של הדמות מתקשר לחלום ולחזון שלה ?
 5. הדרך שבחרה להתגבר על הקשיים , איך התגבר על הקשיים.
6.  החלום מתגשם, תיאור הצלחותיו/ה והישגיו/ה
 
7. כתבו מדוע בדמות זו, ומדוע לדעתכם היא דמות מופת?
גם אני חולם ! כתוב/י תיאור קצר מי אני, קצת על משפחתי, מקום מגוריי, דברים שאני אוהב/ת לעשות, דברים שאני מרגיש שקשה לי בהם ואולי בגללם אני לא מעיז/ה לעשות דברים.
 
8. החלום שלי הוא... ואני אגשים אותו בעזרת...
 
הכנת מצגת

 עליכם להכין מצגת על דמות מופת ישראלית הוראות בתוך ספר מילה טובה לכיתה ו' עמודים 96-101

 

את כל העבודות יש להעלות לתיקיית "העלאת עבודות"