אמירים - ערכים למעשה
​​
אני  אתה אנחנו​

 

תפיסת זהות עצמית – אני בראי עצמי, אני בעיני האחרים. נגדיר ונברר מושגים כגון מרכיבים שיוכיים ונרכשים , זהות, קבוצה ערך ועוד... ניצור יחד קבוצה נציב ייעדים קבוצתיים, נעריך מהי הצלחה אישית וקבוצתית.​

מטרות:  

1.      גיבוש  זהות אישית – הגדרה עצמית (מרכיבים שיוכיים ומרכיבים נרכשים).

2.      רכישת כלים ומיומנויות בנושאים החברתיים והערכיים. (מיחיד לקבוצה)

3. הובלת יוזמה או פרויקט בית ספרי​