למידה מבוססת פרויקטים PBL - המצאות כיתה ד
​​​​​

​​

בלחצן הבא תוכלי להזכר בהמצאות בנושא נגישות עליהן הרחבנו במהלך השנה: המצאות.PNG 

 המצאות ישראליות ד'1

 
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "המצאות ישראליות ד'1". 

 המצאות ישראליות ד'2

 
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "המצאות ישראליות ד'2".
המצאות2.png 
 


 

 המצאות ישראליות ד'3

 
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "המצאות ישראליות ד'3". 

 המצאות ישראליות ד'4

 
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "המצאות ישראליות ד'4".
​​