חנוכה
כתובת: שד גת 120, קרית גת
טלפון : 08-6814831
פקס : 08-6818556
שעות קבלה:
תלמידים יקרים נא הכירו את ה מידע על חג חנוכה  !!!
חג החנוכה
חג החנוכה הוא חג יהודי ובו שמונה ימי הודאה, שתיקנו חכמי ישראל בזמן בית המקדש השני לזכר הניצחון במרד החשמונאים, חנוכתו מחדש של בית המקדש ונס פך השמן, ומצוין בעיקר בהדלקת נרות חנוכה.
 
תאריך החג - מתי נחגג החג?
החג מצוין בשמונת הימים מכ"ה בכסלו עד ב' בטבת או ג' בטבת. הסיבה לאפשרות הכפולה היא שלעתים חודש כסלו הוא בן 30 יום ולעתים בן 29 יום, לפי שינויים בקביעות השנה בלוח העברי.
 
למה חוגגים את חג החנוכה ?
בשנת 167 לפני הספירה החלו החשמונאים להנהיג את ההתקוממות נגד השלטון הסלאוקי בארץ ישראל, שכונתה "מרד החשמונאים", על רקע גזירות השמד, איסורים שהוטלו על ידי השלטון הזר על קיום מצוות יהודיות. בשנת 164 לפנה"ס (שנת ג' תקצ"ז בלוח העברי) הצליחו המורדים לשחרר את ירושלים ובית המקדש משלטון היוונים והמתיוונים, שתחת שלטונם שבת בית המקדש מפעילות כשלוש שנים.
 
מנהג הדלקת נרות - למה מדליקים נרות בחנוכה?
אנו מדליקים נרות לזכר נס פח השמן הכשר היחיד שנמצא בהיכל בית המקדש. "שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה  מלכות בית חשמונאי ונצחום,  בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים" מתוך ספרו של יוסף בן מתיתיהו. יש לציין אף שהמרד לא נגמר, והלחימה בארץ ישראל המשיכה כעשרים שנים נוספות, נקבע תאריך החג בימי השיא של המאבק - ימי שחרור המקדש וירושלים.
 
היכן נהוג למקם את החנוכיה בבית?
הדלקת נר חנוכה היא המצווה העיקרית בחנוכה וזו המאפיינת אותו במיוחד, ולפיה יש להדליק נר בכל ערב מערבי החנוכה (החל מיום כ"ד בכסלו בערב, ואילך). ההדלקה היא בבית, במקום הנראה כלפי חוץ. המהדרין ימקמו את  החנוכיה בפתח הבית בשל מצוות פרסום הנס . לחנוכיות אלו יהיו בדרך כלל  דפנות זכוכית על מנת להגן מפני הרוח - שזו לא תכבה את הנרות. אך מחשש ממבקרים לא רצויים (גנבים), נהוג היום למקם את החנוכיה על אדן החלון או ליד החלון כך שהעוברים ושבים יוכלו לראות את אור החנוכיה. יהודים בגולה החוששים לגולרם בשל יהדותם ימקמו את החנוכיה בפתח אחד החדרים. לאחר הדלקת הנרות אסור להזיז את החנוכיה ממקומה.