כל תוכן האתר
הצג: 
      פריטים השתנה לאחרונה

  ספריות מסמכים

מטרות היחידה מטרות היחידה  1.  איתור ומיזוג מידע ממקורות מידע שונים על מנת להכיר את דמותו הססגונית של אליעזר בן יהודה.
2. שילוב של קריאת טקסט דיגיטלי עם טקסט ספרותי -  "הבכור לבית אב"י
3. הבנת הפעילות  והנחיצות של האקדמיה ללשון העברית.
3. הכרת החידושים השגורים יותר ופחות בשפה הדבורה, והבנת ההיגיון העומד מאחורי החידוש.
4. הבנת הרצף הכרונולוגי של השפה העברית בתקופות השונות.
5. למידה עצמאית – והבניית הידע לאורך רצף של מס' שיעורים.
 
2 לפני 9 חודשים
תיק עבודות תיק עבודות    1 לפני 5 שבועות