דמות מופת - יצחק רבין-1
יום הזיכרון ה-17 ליצחק רבין
"יצחק רבין חי את ההיסטוריה של מדינת ישראל - את מאבקה לעצמאות, את מלחמות ההישרדות שלה, את מאבקה למען השלום - ותמיד היה בקו החזית. בנם זה של דויד ושלמה אחז בנשק כדי להגן על עצמאות ישראל, ונתן את חייו כדי להבטיח את עתידה של ארצו..."(מתוך נאום קלינטון בהספד על קברו של יצחק רבין)
הביוגרפיה של יצחק רבין מתכתבת עם הביוגרפיה של החברה הישראלית ושל מדינת ישראל ושזורה בה. דרך סיפור חייו ומותו ניתן ללמוד על אודות ריבוי פניה ומשמעויותיה של "אהבת הארץ": במעשיו ובתפקידים שמילא במהלך חייו ביטא יצחק רבין האדם, המפקד והמנהיג את אהבתו לארץ ישראל ולמדינת ישראל.
בפעילות זו ננהל שיח סביב אהבת הארץ כמושג, כערך וכתכלית ונעמוד על הקשר בין יום השנה לזכרו ובין הנושא אהבת הארץ שנבחר השנה כנושא המרכז של יום זה.
הפעילות המוצעת להלן כוללת מספר חלקים ואפשר לעשות בה שימוש הן ביום הזיכרון עצמו הן במהלך השנה
הנושאים הנדונים :
תולדות חייו
תפקידיו בשרות המדינה
יוזמות השלום שלו
מטרת הפעילות היא לתת ביטוי ערכי וממלכתי לימי מועד וזיכרון לאומיים בדרך שתאפשר לנו להשתתף במועדים אלו, לחוות אותם ולהכירם.
נעסוק בנושאים נוספים:
מהי דמוקרטיה
רצח פוליטי
דיי לאלימות
"די לאלימות!