שפה בכיף - eliezer
אליעזר בן יהודה - מחייה השפה העברית
 
יום כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, הוכרז כיום מיוחד לכבוד הלשון העברית. מטרתו של יום זה לחבב את השפה העברית על דובריה ולהעשיר את שפתם.
 
בן-יהודה חולל והניע את תהליך השיבה המלאה אל העברית. הוא פעל להפצת רעיונותיו באמצעות עיתוניו, הקים את ועד הלשון העברית וחיבר את מילונו הגדול לעברית לתקופותיה, שהמשכו במפעל המילון של האקדמיה ללשון העברית
פעילות בממשק:  עברית-שפה מתחדשת 
 
חידונים בנושא השפה העברית 
 
תלמידים לחצו על התמונה 
 
Kahoot_colours-35.jpg
מורים בחרו את החידון הרצוי