Home

2012-09-12_1744.png 

הודעה להורים- לחצו כאן לרישום לחידון העולמי במתמטיקה "קנגרו"

שוברים את הכלים.PNG

 
 
 
בהרשמה רשמו לצד שמכם "בגין קרית גת"
 לדוגמא: איתי- בגין קרית גת 
 

משימת+חקר+נפח+תיבות.doc

 יישומונים

 

 
 
 עשר אצבעות.JPG

 

    מצגת מתמטיקה