אתר בית ספר "מנחם בגין" - sigd
נווט למעלה
​​​​​​​
original.jpg 

בכ"ט בחשוון, חמישים ימים לאחר יום הכיפורים, מציינים בני העדה האתיופית את חג הסיגד - יום צום בו מתפללים לבניית בית המקדש וזכות לעלות לארץ ישראל, עד לצהרים - אז עורכים סעודה גדולה.​פעילויות לקראת חג הסיגד בבית הספר ובחווה החקלאית "אתכלית" 

Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.